مطالب توسط

تکنیک های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در منزل

آموزش مکالمه زبان انگلیسی در منزل :  در حال حاضر ، توجه به یادگیری زبان انگلیسی بیش از پیش است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و فن آوری ، یادگیری زبان انگلیسی به یک ضرورت تبدیل شده است. افراد با اهداف متعددی نسبت به یادگیری زبان انگلیسی اقدام  می کنند. هدف از آموزش زبان انگلیسی […]

دلایل انتخاب زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی

دلایل انتخاب زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی : در حال حاضر عده ی زیادی از افراد در سراسر دنیا به دنبال یادگیری زبان انگلیسی می باشند. اهداف یادگیری زبان انگلیسی متفاوت می باشد. هدف از یادگیری زبان انگلیسی می تواند ؛ ادامه تحصیل ، استخدام ، و یا مهاجرت باشد. آموزش زبان انگلیسی […]