جملات شرطی در زبان فرانسوی

جملات شرطی در زبان فرانسوی

آموزش گامل جملات شرطی در زبان فرانسوی : همه ما دوست داریم یک زبان زنده دنیا را یاد بگیریم. هم اینک نیز خیلی ها هستند که در کلاس ها و دوره های زبان شرکت می کنند و در تکاپو هستند که به تسلط خوبی برسند. یکی از این زبان های پرطرفدار، زبان فرانسوی می باشد که هدف خیلی از شرکت در کلاس های زبان فرانسوی این است که یک روزی بتوانند خیلی خوب فرانسوی صحبت کنند؛ اما برای خوب صحبت کردن به غیر از دامنه واژگان یک ابزار دیگر نیاز است و آن گرامر می باشد که برای خوب صحبت کردن و خوب نوشتن باید نکات دستوری و گرامری را رعایت کنید.

یک از نکات دستوری مهم در زبان فرانسه جملات شرطی می باشد که به آن می پردازیم.

جملات شرطی در زبان فرانسه

جملات شرطی در زبان فرانسوی

جمـلات شرطی در زبان فرانسه Le conditionnel اطلاق می شود. (جملات شرطی) در زبان فرانسوی به عنوان یک زمان فعلی یا یک حالت، قابل استفاده می باشد.

در ادامه سعی داریم نکات آموزشی جملات شرطی را با مثال بیاوریم زیرا که بدون مثال و نوشتن جایگاه در جمله، نمی توان به درستی نکات را یاد گرفت و در گفتار و نوشتار رعایت کرد.

جملات شرطی از سری نکات دستوری پرکاربرد می باشد و همه زبان آموزان به خصوص زبان آموزانی که خود را برای آزمون  Tef ، Tcf و یا آزمون Delf  و Dalf آماده می کنند، باید خیلی خوب روی این مباحث مسلط باشند.

کاربرد جملات شرطی

در زبان فرانسوی، جملات شرطی برای موارد زیر استفاده می شود:

• برای یک درخواست مودبانه

یکی از کاربردهای جمله ی شرطی در زبان فرانسه برای درخواست مودبانه می باشد. مثال: Michel, est-ce que tu pourrais venir au tableau?

• برای بیان کردن آرزو و یا فرضیاتی برای آینده

از جمله ی شرطی برای بیان آرزو یا فرضیاتی برای آینده نیز استفاده می شود. مثال: Michel aimerait être en vacances.

• زمان فعل، وقتی که صحبت از آینده می شود

از کاربردهای دیگر جمله ی شرطی در زبان فرانسه می توان به مواردی که در مورد آینده صحبت می شود، اشاره کرد. مثال: Michel pensair qu’il pourrait partir en voyage.

صرف افعالی le conditionnel

به اضافه کردن به بخش انتهایی فعل مطابق جدول زیر دقت کنید.

شخص افعالی با –er افعالی با –ir افعالی با –re
اول شخص مفرد j’aimerais je finirais je vendrais
دوم شخص مفرد tu aimerais tu finirais tu vendrais
سوم شخص مفرد il aimerait il finirait il vendrait
اول شخص جمع nous aimerions nous finirions nous vendrions
دوم شخص جمع vous aimeriez vous finiriez vous vendriez
سوم شخص جمع ils aimeraient ils finiraient ils vendraient

افعال بی قاعده

اما توجه شما را به جدول زیر نیز جلب می کنم؛ افعال avoir و être بی قاعده می باشند.

شخص Avoir Être
اول شخص مفرد j’aurais je serais
دوم شخص مفرد tu aurais tu serais
سوم شخص مفرد il aurait il /elle /on serait
اول شخص جمع nous aurions nous series
دوم شخص جمع vous auriez vous series
سوم شخص جمع ils/ elles auraient ils/ elles seraient

استثناها در صرف فعل

هنگام صرف futur simple استثناهایی وجود دارد که باید به آن ها توجه کنید.

 • e   کوتاه در ریشه کلمه، در futur simple، آکسان گراو می گیرد. لطفا به مثال های  زیر توجه کیند:

peser – je pѐserai

modeler – je modѐleria

 • در یک سری از افعال حرف بیصدای آخر از ریشه کلمه، تکرار می شود. در مثال زیر به حرف t دقت کنید

Jeter – je jetterai

 • حرف i در افعالی با rir مشخص در پایان، در زمان اضافه کردن بخش انتهایی، حذف میشود. مثال:

Courir – je courrai

mourir – je mourrai

 • در فعل هایی که با yer تمام می شوند، y به i تبدیل می شود.

مثال: employer – j’ emploierai, tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierez, ils emploieront

payer – je payerai/ paierai

 • در فعل هایی که با oir تمام میشوند، مانند افعال aller، envoyer، faire و venir، بی قاعده می باشند. برای دیدن صرف کامل آنها، به فهرست افعال بی قاعده مراجعه کنید.

مثال:

pouvoir  – je pourrai, to pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront

conditionnel passé

از conditionnel passé برای بیان موقعیت های قدیمی و بیان بهتر نتایج استفاده می شود. conditionnel passéبا ساختار انگلیسی would have + شکل سوم فعل، مطابقت دارد.

برای ساخت conditionnel passé از شکل شرطی avoir /être که با participe passé فعل می آید، استفاده می کنیم.

شخص افعالی با –er افعالی با –ir افعالی با –re
اول شخص مفرد (I (من)) j’aurais aimé j’aurais fini j’aurais vendu
دوم شخص مفرد (you (تو)) tu aurais aimé tu aurais fini tu aurais vendu
سوم شخص مفرد (he/ she/ it (او/ این)) il aurait aimé il aurait fini il aurait vendu
اول شخص جمع (we (ما)) nous aurions aimé nous aurions fini nous aurions vendu
دوم شخص جمع (you (شما)) vous auriez aimé vous auriez fini vous auriez vendu
سوم شخص جمع (they (آنها) ils auraient aimé ils auraient fini ils auraient vend

در جملات منفی زبان فرانسه بخش سوم فعل بعد از قسمت دوم نفی (pas) می آید. به مثال های زیر توجه کنید:

J’aurais rigolé →Je n’aurais pas rigolé

Je serais parti. → Je ne serais pas parti.

 • افعال بازتابی

همچنین افعال بازتابی، ضمیر بازتابی و فعل کمکی را بین دو بخش نفی قرار می دهیم یعنی بین ne و pas

مثال: Je ne me serais pas trompé dans mon calcul

 avoir یا être

در زبان فرانسه اگر  بعد از descendre، (r)entrer، (re)monter،  rentrer، retourner و sortir، مفعول مستقیم بیاید، باید از avoir استفاده شود. در اکثر اوقات از avoir برای ساخت conditionnel passé استفاده می شود. از فعل کمکی avoir در موارد زیر استفاده می شود:

 • به همراه 14 فعل حرکتی و بی­حرکتی

naȋtre/ mourir، aller/ venir، monter/ descendre، arriver/ partir، entrer/ sortir، apparaȋtre، rester، retourner، tomber و شکل­های مرتبط با آنها عبارتند از: revenir، rentrer، remonter، redescendre، repartir.
مثال:

Je serais parti en vacances en Bretagne.

 • به همراه افعال بازتابی
  مثال:

Je me serais trompé dans mon calcul.

Participe passé

ساخت Participe passé با افعال بی قاعده است؛ همانند زبان انگلیسی که کار با افعال با قاعده ساده است. کافی است که مطابق الگوهای زیر پیش بروید:

اگر مصدر با –er  تمام شود، صفت مفعولی با é تمام می شود.

مثال: aimer – aimé

اگر صدر با – ir تمام شود، صفت مفعولی با i تمام می شود.

مثال: finir – fini

اگرصدر با –re  تمام شود، صفت مفعولی با u تمام می شود.

مثال: vendre – vendu

تطبیق participe passé

تطبیق participe passé یعنی این که جنسیت و تعداد ( جمع و مفرد ) با افعال خاصی مطابقت داشته باشد.

• فعل هایی که با être ساخته می شوند، صفت مفعولی باید از نظر جنسیت و تعداد با فاعل جمله مطابقت داشته باشد.

به مثال های زیر توجه کنید:

Il serait parti en vacances.

Elle serait partie en vacances.

Ils seraient partis en vacances.

Elles seraitent parties en vacances

• حال می پیردازیم به افعالی که با avoir ساخته می شوند. در افعالی که با avoir ساخته می شوند صفت مفعولی از نظر جنسیت و تعداد با مفعول مستقیمی که قبل از فعل می آید، باید مطابقت داشته باشد.

در این نوع مفعول مستیقم دو شکل احتمالی به خود می گیرد:

o ضمیر شخصی me, te, le, la, nous, vous, les))

o ضمیر پیوندی و یا سمی که قبل از فعل می آید (در جملات سوالی و تعجبی)

برای درک بهتر موضوع به مثال های زیر توجه کنید:

Le maȋtre aurait interrogé l’écolier. → Il l’aurait interrogé.

Le maȋtre aurait interrogé l’écoliѐre. → Il l’aurait interrogee

Le maȋtre aurait interrogé les écoliers. → Il les aurait interrogés

Le maȋtre aurait interrogé les écoliѐres. → Il les aurait interrogées

 • افعال بازتابی

حال به نکته ی افعال بازتابی می پردازیم:

در افعال بازتابی که از آن ها به عنوان « افعالی که همیشه در conditionnel passé، به عنوان فعل کمکی être می گیرند» یاد  می کنیم؛ معمولا بخش سوم فعل با فاعل مطابقت دارد. مانند مثال زیر:

Nous nous serion levés trop tard.

البته به این نکته توجه داشته باشید که درصورتی که فعل بازتابی با یک مفعول مستقیم دنبال شود، صفت مفعولی با چیزی مطابقت ندارد؛ که در مثال زیر مشهود می باشد:

Elle se serait lave les mains. (Elle se serait lave quoi? → les mains)

همچنین شکل سوم فعل هیچگاه با یک مفعول مستقیم تطبیق پیدا نمی کند:

مثال:

Marie et Laurent se seraient téléphoné

استثنا در مطابقت فاعل Participe passé

به طور کلی Participe passé ا فاعل فعل های زیر منطبق نمی شود:

se téléphoner، se parler، se mentir، se plaire (complaire/ déplaire)، se sourire، se rire، se nuire، se succéder، se suffire، se ressembler، s’en vouloir.

علت این استثناها به این خاطر است که که ضمیر بازتابی یک مفعول غیرمستقیم است. برای این افعال، در مفهوم «یکدیگر (each other)» استفاده می شود.

سخن پایانی

نکات دستوری در زبان فرانسوی همانند ریاضی حل کردن می باشد. برای تسلط در آن باید تمرین کنید. شما بعد از این که در مورد نکات دستوری مطالعه اولیه داشتید، بهتر است بعد از این کار یک کتاب تمرین یا یک کتاب داستان به زبان فرانسوی انتخاب کنید و در بین متن ها جملات شرطی که تازه با آن آشنا شده اید را مشخص کنید. این کار یک تیر و چند نشان زدن است. هم نکته دستوری که تازه یاد گرفته اید برای شما جا میفتد هم این که یک تمرین خوب برای خوانش داشته اید و هم این که دامنه واژگان شما افزایش پیدا می کند یک مرور واژگان خیلی خوب داشته اید.