جملات منفی در زبان فرانسه

آموزش جملات منفی زبان فرانسه 100 درصد تضمینی

جملات منفی زبان فرانسه : ارزش و اهمیت زبان فرانسوی بر کسی پوشیده نیست و بسیاری از افراد هستند که امروزه در تکاپوی یادگیری زبان فرانسوی هستند. به طور کلی یادگیری زبان فرانسوی را در مراحل اولیه به دو بخش کلی واژگان و دستور تقسیم می کنیم. واژگان را هر چه بیشتر بلد باشید چنته پر تری دارید و با اعتماد به نفس بیشتری به یادگیری زبان می پردازید و خیلی زودتر می توانید به صحبت کردن به زبان فرانسوی بپردازید و غیر از این می توانید فرانسوی بخوانید و فرانسوی بنویسید که این خود لذتی فراوان دارد که شما به این تسلط از زبان شیرین فرانسوی رسیده اید.

اما برای بهتر خواندن و نوشتن و صحبت کردن تنها یادگیری لغات کافی نیست؛ اگر نکات دستوری در بین جملات شما رعایت نشود، یک جای کار می لنگد و باید افزایش دامنه واژگان و یادگیری نکات دستوری در کنار هم پیش ببرید و در هردو به تسلط مناسبی برسید.
در این بخش قصد داریم یکی از پرکاربرد ترین نکات دستوری را یاد بگیریم؛ یعنی جملات منفی در زبان فرانسه.

جملات منفی در زبان فرانسه

جملات منفی در زبان فرانسه

یادگیری جملات منفی در هر زبانی از اهمیت بالایی برخوردار است.  اگر شما به حرف زدن خود دقت کنید متوجه می شوید که در طول روز به دفعات زیادی از این جملات استفاده می کنید؛ حال که شما یک زبان آموز زبان فرانسوی هستید در ابتدا باید این نکته پرکاربرد را خیلی خوب یاد بگیرید.

با جملات منفی که آشنا هستید؛ جملات منفی به طور کلی یک عبارت منفی ، تضاد، نظر مخالف و یا رد کردن چیزی یا اتفاقی را بیان می کند.

یکی از اشکال منفی کردن جملات در زبان فرانسه مطابق الگوی زیر می باشد:

Ne + فعل +pas

فاعل ne فعل صرف شده pas اسم مفعول مفعول مستقیم مفعول غیرمستقیم
Elle ne montre pas   le chemin à ses amis.
Elle n a pas montré le chemin à ses amis.

اکثر جملات منفی فرانسه با این ساختار منفی می شوند. البته این ساختار با جملات خبری نیز سازگار می باشد:

  • ضمیر مفعولی قبل از فعل می آید.
  • ترتیب کلمات به ضمایر بستگی دارد.

به مثال زیر توجه کنید:

Elle ne me l’a pas montré

نکته ای مهم در مورد حروف صدا دار

نکته ی مهمی که باید به آن توجه کنید این است که قبل از حروف صدادار و یا h ساکت، به جای ne از n’ باید استفاده شود. به این عمل کوتاه سازی اطلاق می شود.

حروف صدا دار

به این پنج حرف زیر حروف صدا دار می گویند که باید آن ها را به خوبی بشناسید:

a-e-i-o-u

برای درک بهتر موضوع به مثال های زیر توجه کنید:

Il n’a pas vu le ballon.

Nous n’entendons rien ici!

N’habitue pas les enfants au sucre!

ساختار های دیگر جملات منفی

اما در زبان فرانسوی به جز استفاده از ne…pas ، همانند زبان فارسی راه های دیگر برای منفی کردن جمله وجود دارد. اگر شما در زبان فارسی دقت کرده باشید کلماتی که با آن منظور منفی را می رسانیم، کلمه هیچ یا نه می باشد. در فرانسوی نیز همین گونه است و یکی دیگر از راه های منفی کردن جمله می باشد.

البته این موضوع به چند بخش تقسیم می شود که می توانید به نکات زیر توجه کنید.

  • ne … personne (هیچ کس ، هیچ فردی)

Je ne vois personne dans la rue
در این مثال به محل قرار گیری ne توجه کنید.

  •  ne … rien (هیچ چیز ، هیچی)
    Il n’y a rien de plus beau
  • ne … jamais (هرگز)

Il n’y a jamais de fumée sans feu

مثال بالا یکی از مثال هایی است که برای بیان « هرگز » استفاده می شود. در زبان فارسی به هرگز « نفی ابد » هم می گویند. یعنی یک کار یا موضوعی را به طور کلی منفی بیان می کنید.

  • ne … plus  (نه دیگر ، نه طولانی تر)

Léa n’habite plus à Strasbourg.

  • ne … aucun  (نه ، نه دیگر)

Je ne connais aucun bon dentist

جمع بندی

تا اینجا یک آشنایی اولیه با ساختار جملات منفی در زبان فرانسوی داشته اید؛ حال به موضوع مهم در رابطه با مراحل بعدی یادگیری نکات دستوری اشاره می کنیم.

شما بعد از این که در مورد نکات دستوری مطالعع اولیه داشتید، بهتر است بعد از این کار یک کتاب تمرین یا یک کتاب داستان به زبان فرانسوی انتخاب کنید و در بین متن ها هر نکته ی دستوری که تازه با آن آشنا شده اید را مشخص کنید.

این کار چند فایده برای شما دارد. هم این که با مثال های نکات دستوری و جایگاه آن ها آشنا می شوید؛ زیرا می دانید که فقط با خواندن نکات نمی شود گرامر یاد گرفت، هم این که آموخته های خود را می توانید مرور کنید و به حافظه بلند مدت خود بسپارید. در کنار همه این ها گویش و لهجه شما هم تقویت می شود.