معرفی کتاب های American English File

معرفی کتاب های American English File

 • مجموعه American English File دارای 6 جلد کتاب می باشد.
 • از سطح Starter تا کتاب 5 که شامل سطح مبتدی تا پیشرفته می باشد .
 • هر کتاب شامل 10 تا 12 درس می باشد.

هر سطح از این مجموعه ، دارای 3 جلد کتاب می باشد :

 • کتاب اصلی یا همان Student Book: که شامل گرامر ، لغات ، فایل های صوتی و … می باشد .
 • کتاب تمرین یا همان Work Book : که شامل تمرین برای یادگیری مطالب می باشد .
 • کتاب معلم یا همان Teacher’s Book: که شامل نکات کاربردی برای بهبود شیوه تدریس معلمان می باشد .
 • در کل این مجموعه شامل کتاب اصلی، کتاب کار، فایل های صوتی و کتاب معلم می باشد.

در ادامه سرفصل های هر کتاب را خدمتتان معرفی میکنیم.

 

معرفی کتاب های American English File

معرفی کتاب های American English File

معرفی کتاب های امریکن انگلیش فایل

 

کتاب Starter American English File Book

این کتاب مناسب سطح مبتدی و افرادی که هیچ اطلاعاتی در مورد زبان انگلیسی ندارند می باشد. مباحث این کتاب به طور کلی شامل رنگ ها ، شمارش اعداد ، کشورها ، ملیت ، خوردنی ها ، نوشیدنی ها و … میباشد .

 • درس 1: گرامر- افعال To be- واژگان- ایام هفته- کشورها- اعداد 10-0
 • درس 2: گرامر- افعال To be – واژگان- ملیت- اعداد 11-100
 • درس 3: گرامر- اسامی مفرد و جمع- واژگان- اشیا
 • درس 4: گرامر- صفت‌ها- واژگان- خانواده- آدم‌ها- رنگ‌ها
 • درس 5: گرامر- حال ساده- واژگان- خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها
 • درس 6: گرامر- حال ساده- واژگان- قیدها
 • درس 7: گرامر-Can –can’t – واژگان- افعال رایج
 • درس 8: گرامر- حال استمراری- واژگان- آب و هوا
 • درس 9: گرامر There isو There are- گذشته ساده- واژگان- حروف اضافه
 • درس 10: گرامر- گذشته ساده- افعال با قاعده- واژگان- افعال رایج
 • درس 11: گرامر- ضمایر مفعولی- گذشته ساده- واژگان opinion words- افعال رایج- افعال بی‌قاعده
 • درس 12: گرامرbe going to- مرور گذشته- گذشته ساده و آینده- واژگان- اصطلاحات مربوط به زمان آینده- مرورverb collocations

ما برای معرفی کتاب های American English File باید هر 6 جلد کتاب را به شما معرفی کنیم ، پس همراه ما باشید.

کتاب American English File Book 1

این کتاب مناسب افرادی است که اطلاعات اندکی در مورد زبان انگلیسی دارند. مباحث این کتاب به طور کلی شامل خوش آمد گویی ، صحبت در مورد احساسات ، رنگ ، اشیاء ، صفت و … می باشد .

 • درس 1: گرامر- افعال To be -ضمایر فاعلی- واژگان- ایام هفته- خوشامدگویی- جهان- اعداد 0-100
 • درس 2: گرامر- حروف تعریف- صفات- افعال دستوری- modifiers- واژگان- اشیا- رنگ- صفت- احساسات
 • درس 3: گرامر- حال ساده- کلمات سوالی- لغات- شغل- Verb phrase- کلمات سوالی
 • درس4: گرامر whose- مالکیت- حروف اضافه زمان و مکان- قرارگیری قیود- واژگان- خانواده- فعالیت‌های روزانه- قیود و  adverbs of frequency
 • درس 5: گرامر  Canو- Can’t حال استمراری- واژگان- فصل‌ها و آب و هوا-Verb phrase
 • درس 6: گرامر- ضمایر مفعولیlike -واژگان- تقویم- موسیقی
 • درس 7 گرامر- گذشته ساده- افعال بی‌قاعده و باقاعده- واژگان- ساختار لغات- اصطلاحات زمان گذشته go،have، got
 • درس 8 گرامر- گذشته ساده there is و- there are- اسامی جمع there was وthere were – واژگان- افعال بی‌قاعده- منزل و خانه
 • درس 9: گرامر- اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش، کمیت و مقدار- صفات مقایسه‌ای- واژگان- غذا- اعداد
 • درس 10: گرامر- صفات عالی- be going to- اصطلاحات مربوط به زمان آینده- واژگان- ساختمان و مکان- تفریحات- verb phrase
 • درس 11: گرامر- قیود- verb+infinitive- واژگان- افعال رایج- اینترنت
 • درس 12: گرامر- حال ساده- گذشته ساده- واژگان- قسمت سوم افعال بی‌قاعده- مرور word group

کتاب American English File Book 2

این کتاب مناسب سطح افرادی است که بالاتر از سطح مبتدی قرار دارند در واقع این کتاب پیش متوسط است . مباحث این کتاب به طور کلی شامل شغل ها ، آب و هوا ، توصیف افراد و … می باشد .

 • درس 1 گرامر- کلمات پرسشی- گذشته ساده- گذشته استمراری انگلیسی- واژگان- اعداد- common verb phrase- توصیف افراد- ظاهر و شخصیت- لباس
 • درس 2: گرامر- گذشته ساده- افعال باقاعده و بی‌قاعده- گذشته استمراری- واژگان- تفریحات- حروف اضافه زمان و مکان- verb phrase
 • درس 3: گرامر be going to- آینده استمراری- عبارات موصولی- واژگان- هواپیما- افعال همراه با حروف اضافه
 • درس 4: گرامر- حال کامل- something- anything- nothing لغات- خرید کردن- صفات- house work make or do?
 • درس 5: گرامر- صفات مقایسه‌ای و قیود، مقدار و کمیت- واژگان- اصطلاحات مربوط به زمان- توصیف شهر یا روستا- بدن و سلامتی
 • درس 6: گرامر will and won’t- مروری بر زمان افعال- واژگان-  opposite verb- verb+back- صفات و حروف اضافه
 • درس 7: گرامر infinitve-  gerund-  must and have- واژگان :  verbs+ infinitives – verbs+gerunds –  modifires
 • درس 8: گرامر should- آموزش جملات شرطی انگلیسی نوع اول-possessive pronouns واژگان
 • درس 9: گرامر- جملات شرطی نوع دوم- present perfect- واژگان- حیوانات- ترس و لغات مرتبط با آن- بیوگرافی
 • درس 10: گرامر- افعال مجهول- used to-might – واژگان- موضوعات مربوط به مدرسه
 • درس 11: گرامر- توصیفات مربوط به حرکت- word of phrasal verb so-neither واژگان- ورزش- تشابهات
 • درس 12: گذشته کامل- نقل قول مستقیم- واژگان- verb phrase- say or tell- مرور

 

کتاب American English File Book 3

این کتاب مناسب  افرادی است که دارای سطح متوسط هستند . مباحث این کتاب به طور کلی شامل حمل و نقل ، مکالمات تلفنی ، آب و هوا ، آشپزی و … می باشد .

 

 • درس 1: گرامر حال ساده و استمراری- future form- حال ساده استمراری- گرامر- غذا و آشپزی- خانواده- صفات مربوط به شخصیت
 • درس 2: گرامر حال کامل و گذشته کامل- واژگان- پول- strong adjective
 • درس 3: گرامر صفات تفضیلی و عالی- حروف تعریف- واژگان- حمل و نقل- collocation
 • درس 4: گرامرcan- could و be able to- افعال  modal- واژگان- صفات- مکالمات تلفنی
 • درس 5: گرامر زمان گذشته- usually and used to- واژگان- ورزش- روابط
 • درس 6: گرامر مجهول- افعال modal – واژگان- فیلم‌ها- بدن
 • درس 7: گرامر جملات شرطی نوع اول- future clause- واژگان- تحصیل
 • درس 8: گرامر نقل قول مستقیم- gerunds  and infinitives- واژگان- خرید- شغل
 • درس 9: گرامر جملات شرطی نوع سوم- کمیت و مقدار- واژگان- قیود و صفات- وسایل الکترونیکی- phrasal verb
 • درس 10- گرامر  relative clause- tag questions- واژگان  compound nouns- جرم

کتاب American English File Book 4

این کتاب بالاتر از سطح متوسط می باشد . مباحث این کتاب به طور کلی شامل بیماری ها ، مد و پوشاک ، حمل و نقل ، سفر هوایی ، جرم ، کسب و کار و … می باشد .

 • درس 1: گرامر  question formation- افعال کمکی- واژگان- درک مطلب- صفات تفضیلی- modifiers
 • درس 2: گرامر حال کامل ساده و استمراری- استفاده از صفات به جای اسم-adjective orders- واژگان بیماری و جراحت- مد و پوشاک
 • درس 3: گذشته کامل استمراری- narrative tense- جایگاه قیود و عبارت‌های قیدی- واژگان- مسافرت با هواپیما- قید و عبارات قیدی
 • درس 4: گرامر آینده کامل و آینده استمراری- zero and first conditionals- future time clause- گرامر- محیط زیست- آب و هوا- اصطلاحات با  take
 • درس 5: گرامر  unreal condition- structure after wish- واژگان- احساسات- بیان احساسات با افعال و صفات
 • درس 6: گرامر  gerunds and infinitives- used to- get used to- be  used to- واژگان- موسیقی- خواب
 • درس 7: افعال modal- verb of sense- واژگان- بدن- verb often confuse
 • درس 8: گرامر مجهول- reporting verbs- واژگان- جرم و مجازات- رسانه‌ها
 • درس 9: clause of contrast and purpose- اسامی جمع و غیرقابل شمارش- واژگان- تبلیغات- کسب و کار پیشوند و پسوند
 • درس 10: گرامر کمیت و مقدار- حروف تعریف- واژگان- علوم- collocation

و کتاب پایانی جهت معرفی کامل کتاب های American English File را تقدیم مینماییم.

کتاب American English File Book 5

این کتاب مناسب سطح افرادی است که دارای سطح پیشرفته هستند و در واقع آمادگی کامل برای شرکت در آزمون های بین المللی را دارند . مباحث این کتاب به طور کلی گردشگری ، تاریخ ، پول ، جنگ و … می باشد .

 

 • درس 1: گرامر  discourse make- connectors- have- واژگان- شغل- شخصیت- خانواده
 • درس2: گرامر ضمایر- the past: narrative tense used to and would- واژگان- ترمینولوژی زبان- word building- abstract nouns
 • درس3: گرامر  get- discourse makers- واژگان-  phrasal with get- تاریخ و جنگ
 • درس4: گرامر speculation and deduction – عبارات تاکیدی- واژگان sounds and human voice- توصیف کتاب‌ها
 • درس5: گرامر  distancing- past tense unreal uses of- واژگان- زمان و پول
 • درس6: verb+object+gerund or infinitive- جملات شرطی- واژگان- صفات ترکیبی- phone language
 • درس7: گرامر permission- obligation and necessity- verbs of sense- واژگان- پیشوندها- مکان و جابه‎جایی
 • درس8: گرامر  gerund and infinitives- توصیف برنامه‌های آینده- واژگان- سلامتی و پزشکی گردشگری و توریسم
 • درس9: گرامر noun: compound and possessive form-  واژگان- آماده کردن غذا- طبیعت
 • درس10: گرامر عبارات تاکیدی- مقایسه- واژگان- اسم- صفت- فعل

با وبسایت رسمی زبانی ها همراه باشید ، در مقالات بعدی به معرفی کتب دیگری خواهیم پرداخت .

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *